Guangzhou Guofeng Stage Equipment Co., Ltd.

Guangzhou Guofeng Stage Equipment Co., Ltd


Address: Keqi Industrial,  Shuikou Village,Tanbu Town,

Huadu district, Guangzhou, ChinaContact: Silvia Huang                                     

Phone number: 0086-13302267008

Cell number:0086-02036461335

Email: info@gftruss.cn